ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Αστυνομικός Σταθμός Κ.Πύργου
Λεωφ. Νικολάου Παπαγεωργίου, 105

26812940

Αστυνομικός Σταθμός Οδοφράγματος Πύργου
Κώστα Λοΐζου, 220

22607621

Τελωνείο Οδοφράγματος Πύργου

26522183

Αγροτικό Υγειονομικό Κέντρο Κ.Πύργου
Λεωφ. Νικολάου Παπαγεωργίου, 63

26522353

Δασικός Σταθμός Κ.Πύργου
Λεωφ. Νικολάου Παπαγεωργίου, 163Β

26522189

Πυροσβεστικός Σταθμός Κ.Πύργου

/

Υγειονομείο Κ.Πύργου
Λεωφ. Νικολάου Παπαγεωργίου, 63

26522395

Αγροτικός Κτηνιατρικός Σταθμός Κ.Πύργου
Γεωργίου Νικολάου, 50

26522357

Νηπιαγωγείο Κ.Πύργου
Λεωφ. Νικολάου Παπαγεωργίου, 151

26522336

Δημοτικό Σχολείο Κ.Πύργου
Λεωφ. Νικολάου Παπαγεωργίου, 151

26522336

Γυμνάσιο-Λύκειο Κ.Πύργου
Λεωφ. Νικολάου Παπαγεωργίου, 6

26522354

Ελληνική Τράπεζα 

26505064 

Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη

26522614 / 26522106

26505064