Κοινοτικό Συμβούλιο Κάτω Πύργου
Χριστοδούλου Αγαπίου 2
2940 Κάτω Πύργος Τηλλυρίας
Τηλ.: 26522614 / 26522106
Φαξ: 26522329
E-mail: [email protected]